Ytterbelysningar, spotlights för punktbelysning, special-pollare. Ofta använder vi vår egen skylift under installationsarbeten på högre höjder.