Andra året med vår rena elbil har fungerat utmärkt under projekteringsarbeten och mindre serviceinstallationer. Oss veterligen är vi först i Stockholm med en servicebil som drivs av ren el.

» Read More
Vår senaste investering för utförande av besiktningar av serviser, fastighetscentraler, elinstallationer rent allmänt, utan att behöva stänga av strömmen. Väldigt effektiv för att hitta påbörjade skador som kan åtgärdas innan branden är ett faktum....

» Read More