Vår senaste investering för utförande av besiktningar av serviser, fastighetscentraler, elinstallationer rent allmänt,
utan att behöva stänga av strömmen. Väldigt effektiv för att hitta påbörjade skador som kan åtgärdas
innan branden är ett faktum. Om man kan förhindra skadan innan den inträffat har det ett stort ekonomiskt
värde, men även ett personskydd, som i sammanhanget kanske är större än det ekonomiska.
Vi ser med glädje att våra kunder ska kunna få den service som är den bästa.