Andra året med vår rena elbil har fungerat utmärkt under projekteringsarbeten och mindre serviceinstallationer.

Oss veterligen är vi först i Stockholm med en servicebil som drivs av ren el.