Personal

Tommy Andersson

Montör och delägare i företaget. Gymnasium el-linjen och har ca 33 år i yrket.

Stefan Averbo

Montör och delägare i företaget. Gymnasium el-linjen och har ca 30 år i yrket.

Lars Olsson

Montör och delägare i företaget. Gymnasium el-linjen och har ca 25 år i yrket.

Gustaf Lack

Arbetar som montör. Gymnasium el-linjen och har ca 6 år i yrket.

Johan Hellgren

Arbetar som montör. Gymnasium el-linjen och ca 8 år i yrket.

Maria Rickemo

Arbetar som montör. Gymnasium el-linjen och har ca 2 år i yrket

Sonja Törnqvist

Arbetar som kontorist/ekonom.