Vår filosofi är att vi inte ska bli för många på företaget. Detta för att våra mångåriga trogna kunder ska slippa okända ansikten på sina arbetsplatser. En åtgärd som skapar trivsel och god kundkontakt. En del givna riktlinjer har företaget arbetat fram under åren. Det som vi tycker är väsentligt för att få bra kvalité samt hög finish på våra uppdrag är:

 • Att uppdragen utförs korrekt
  Tillsammans med berörda parter i uppdraget, se till att befintliga handlingar kan följas enligt de riktlinjer som finns i branschorganisationen. Om handlingar saknas, se till att underlag är väl förankrat i uppdragsgivarnas organisation, innan beslut fattas om arbetes förfarande.
 • Att uppdragen är utförda med hög kvalitet
  EL-PE 3000 AB har alltid och kommer alltid att se till att våra åtaganden håller högsta kvalitet. Detta genom fortlöpande utbildningar samt att vi vet att det med noggrannhet och omsorg uppnås hög kvalitet. Att använda rätt material med bra kvalitet vinner alla på i längden.
 • Att uppdragen utförs inom önskad/lovad tid
  Med välplanerade och duktiga arbetsledare samt montörer kan vi tillsammans se till att material samt önskade leveranstider upprätthålls. Ett nära samarbete med de ledande elgrossisterna gör att el-material i regel går relativt snabbt att erhålla.
 • Att entreprenören bemöter kunderna på ett trevligt sätt
  Vi bemöter självklart uppdragsgivarna med respekt och vänlighet. Det har vi med framgång lyckats med under många år och det ska vi naturligtvis fortsätta med. Vi använder oss alltid av arbetskläder med tydlig logga och väl uppmärkta servicebilar, samt ID06. Allt för kundernas/personalens trygghet.
 • Att entreprenören städar efter sig
  Montörerna har i sina servicebilar tillgång till städmaterial. Självklart städar vi samt miljösorterar el-material, då vissa av dessa produkter måste återvinnas av miljöskäl. Vi utnyttjar de miljöstationer vi är ålagda att använda för våra behov.
 • Att entreprenören har kunnig personal
  Våra montörer har kvalificerade utbildningar och får fortlöpande information gällande material samt ny installationsteknik. Detta innefattar även miljötänkandet, då utvecklingen av dessa produkter går snabbt. Inte minst har flertalet av våra montörer mångårig erfarenhet av yrket.
 • Att det i de flesta fall är samma personal som utför uppdragen
  Vi på EL-PE 3000 AB har i många år haft mycket bra samarbete med många av våra uppdragsgivares personal. Då vi som företag inte är och inte heller vill vara för många anställda tryggar det för att de är samma personal som återkommer. Med bra arbetsmiljö och goda arbetskamrater både hos kunder och på EL-PE 3000 AB så har personalomsättningen varit låg. Detta har medfört en god kontakt med många delar av våra kunders organisationer. Vi tror och hoppas att vi får fortsätta medverka till den fina stämningen och utföra uppdrag med högsta kvalitet enligt allas önskemål.